Respect!Nederland

Respect! is een landelijke politieke partij op de politieke rechtervleugel. De inhoud en de stijl van wijlen Pim Fortuyn zijn de fundamenten waarop Respect! is opgericht. Rechts met Respect!

Wie op Respect! stemt herkent zich niet (meer) in de prioriteiten van de bestaande politieke partijen en de keuzes die zij voor u en namens u maken bij de invulling van ons dagelijkse leven.

Geen ‘politieke correctheid’

Wie op Respect! stemt voelt zich ook niet aangesproken door – of gehouden aan – politieke correctheid. Wie op Respect! stemt heeft een ‘rechtse’ – maar correcte – mening en vindt dat die mening ook altijd gegeven mag worden, zoals anderen dat ook mogen.

Stemmers op Respect! doen dat echter altijd op een respectvolle manier. Het niet mogen uiten van onze mening vinden wij een stap te ver; het is een beperking van onze vrijheid van meningsuiting die wij ongepast en ongewenst vinden. In ons land hebben wij het recht op een mening én het recht om die altijd te uiten. Of minderheidsgroeperingen het daar nou mee eens zijn of niet en of het nu wél of juist niet politiek correct is. Wij laten ons door de terreur van groeperingen met een minderheidsstandpunt niet weerhouden.

Respect kent een volgorde

Voor Respect! zit er aan respect een volgorde vast. Je betoont eerst respect en dan krijg je respect. Dat betekent dat wie in een ander ‘domein’ binnen wil treden eerst respect toont; je respecteert dan de wetten en regels en de bestaande gebruiken. Dat domein kan uw huis zijn of uw straat, uw dorp stad of land. Maar het kan ook een sportvereniging zijn, een kerk of een bedrijf. In al die domeinen gelden wetten of regels die door de ‘eigenaar’van het domein worden bepaald en niet door diegenen die in het domein binnen willen. Zo moeten mensen die – om wat voor redenen dan ook – in Nederland binnen willen onze democratische en bij meerdeheid vastgestelde wetten, regels, cultuur en gebruiken respecteren. Ze moeten ‘mee doen’. En wie dat doet krijgt respect en is welkom.

Géén ‘minderheidstereur’ door kleine groepen nadersdenkenden

Wie op Respect! stemt doet dat ook niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Respect! respecteert namelijk iedere geloofsovertuiging, tenzij aanhangers van een geloof langs ondemocratische – onrespectvolle – weg in onze samenleving anderen minderheidsstandpunten proberen op te leggen of af te dwingen.
Het is de overtuiging van Respect! dat er in Nederland democratisch vastgestelde wetten zijn die voor iedereen in onze samenleving gelden. Wetten die bovendien strak gehandhaafd moeten worden en daar zijn toezichthouders met bevoegdheden en voldoende politie voor nodig.

Het gedogen van onwetmatig gedrag leidt immers  tot chaos.

#Kies voor Respect.
Nederland verdient Respect!