Over Respect

'Gedogen leidt tot Chaos'

Het is in de maatschappij de afgelopen jaren onder de VVD kabinetten hard achteruit gegaan met respect, waarden en normen. Er zijn verkeerde keuzes gemaakt en verkeerde prioriteiten gesteld. Bovendien heerst er een sfeer dat er van misstanden niets gezegd mag worden. Hoe klein ze ook zijn. Dat is dan niet ‘politiek correct’.

Het zijn echter juist de mensen die zich wél aan de regels en de democratisch gemaakte afspraken willen houden, die het meeste last hebben van (kleine) criminaliteit, normvervaging of hufterigheid.

Daar komt bij dat Respect constateert dat er bij de Politie enorm is bezuinigd waardoor er simpelweg onvoldoende politiemensen zijn voor handhaving. Wie zich vandaag op straat misdraagt komt daar gewoon mee weg. Er zijn geen sancties of ze zijn er wel maar kunnen niet uitgevoerd worden.

Snel andere prioriteiten
Er moeten ándere prioriteiten worden gesteld. Prioriteiten waarvan de Burgers al langere tijd aangeven dat zij die doorgevoerd willen zien. Respect heeft een pakket van maatregelen samengesteld dat 27 miljard euro voor andere doeleinden uitgeeft. Méér voor Nederland en minder (of beter: niets) voor Europa. Minder Overheid en dus ook minder Belastingen. Ook voor Bedrijven. Meer Werkgelegenheid en werken en wonen bij elkaar brengen. Méér geld voor de Zorg, het onderwijs en voor de Politie.

Miljoenen Nederlanders willen dat ook kleine criminaliteit hard wordt aangepakt en dat er strengere straffen worden uitgedeeld. Bovendien moeten gevangenisstraffen gewoon worden uitgezeten en kan er geen sprake meer zijn van strafvermindering.

Over Immigratie en Integratie is Respect ook duidelijk. Wie in Nederland wil wonen en werken houdt zich aan de regels. Aan Respect zit een volgorde; Je geeft eerst Respect en dan krijg je Respect.
Wie in ons ‘domein’ -onze ‘RespectZone’ – wil binnengaan en wil meedoen, die toont eerst Respect.

Wij zijn voor een streng immigratiebeleid. De grenzen dicht en een strenge screening ‘aan de poort’. Mensen met een crimineel verleden of extremisten zijn niet welkom. Respect pleit voor méér veiligheid, voor een veel kleinere overheid, voor betere én betaalbare zorg en voor een ander Europa, gebaseerd op economische samenwerking. Het geld dat nu naar Europa en naar ontwikkelingshulp gaat moet in Nederland geïnvesteerd worden voor een beter en sterker Nederland.

Gerdwin Lammers
Voorzitter Respect!Nederland

Contact

Telefoon: 0418-841173
Email: secretariaat@respectnederland.nl
Adres: 5302XP Zaltbommel