Zorg

Respect wil de beste Zorg en dat kán.
Ondanks dat er ontzettend veel geld naar de zorg gaat, maar liefst ca. 90 miljard Euro, lijkt de kwaliteit van de (ouderen) zorg niet op het gewenste niveau te zijn.

De klachten van burgers over de kwaliteit van de zorg zijn talrijk en stuitend. Toch zijn de uitgaven in de zorg torenhoog en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Respect stelt vast dat de kwaliteit- ondanks de toenemende uitgaven – er niet beter op wordt en wil daarom stevige maatregelen om de zorg voor nu en in de toekomst te waarborgen.

Waarom is de bureaucratie in de zorg zo enorm?
Naar onze mening hoeft er geen overmatig sprake te zijn van bureaucratie of een enorme overhead. Wij bieden de mensen een zorgstelsel waarin de zorg ook echt weer de kern zal zijn. Wij stellen de mensen centraal, zowel het personeel, de ouderen als de patiënten. Dát is voor ons zorg.

Respect wil;
* Weg met de enorme overhead
* Minder managementlagen
* De macht van de zorgverzekeraars nemen wij weg de patiënt staat bij ons centraal.
* Mensen hebben de vrije keuze om zelf hun basispakket te kiezen.
* De maandelijkse zorgpremies gaan bij ons flink omlaag.
* Het eigen risico kan met 90 Euro omlaag
* De besparing op management kan doorvloeien naar de primaire zorg.
* Meer handen aan het bed.
* Salarissen moeten omhoog.
* Meer tijd maken voor sociale activiteiten tussen Zorgprofessionals en ouderen/ Patiënten. Dit hoort bij de menselijke maat.
* Geen verspilling meer in de zorg daar kan flink bespaard worden.
* Geld dat bij de gemeenten op de plank blijft liggen voor lokale zorg wordt teruggestort en opnieuw gebruikt voor de begroting van het opvolgende jaar.
* Fraude in de zorg kost ons land jaarlijks ontzettend veel geld ten koste van de zorg zelf, dat is onacceptabel en dit pakken wij stevig aan.
* Wij zijn voor het stimuleren van gezonder leven dus staan wij voor meer sport voor jongeren en ouderen. Respect voor het leven. Respect voor uw gezondheid!