Overheid

Nederland is een Constitutionele Monarchie. Dat willen wij zo houden. De overheid moet dienend zijn aan de burgers en niet andersom.

* Wij zijn voor een ceremonieel Koningschap.
* Het Kamerstelsel is aan modernisering toe.
* Wij zijn voor een kleinere overheid.
* Provincies zouden meer moeten gaan samenwerken. Behoud van eigen identiteit van provincies.
* Waterschappen worden ondergebracht bij Rijkswaterstaat.
* Wij zijn voor een bindend referendum; raadgevend is te vrijblijvend.
* Scheiding van kerk en staat is een verworvenheid die wij willen blijven garanderen.
* Privacy is voor ons enorm van belang wij waarborgen dit.
* Wij zijn voor het afschaffen van exorbitante hoge wachtgeldregeling voor politici.
Hardwerkende Nederlanders krijgen dit immers ook niet bij vertrek.
* De wachtgeldregeling wordt op een eerlijke manier gelijkgetrokken met de duur van de WW.
* Meer inspraak van burgers op de politieke besluitvorming.
* Politici moeten datgene uitvoeren wat via het democratische proces door burgers is gekozen.
* Wij staan open voor de gekozen Burgemeester als er uit de kandidaten selectie is gebleken dat het geschikte kandidaten zijn.