Onderwijs

Terug naar de kernwaarden van het onderwijs; kennisoverdracht, waarden, normen en discipline.
Er moet respect zijn voor het gezag van de leraar. Jong geleerd is oud gedaan. Het onderwijs moet een veilige haven zijn voor onze jeugd.

Wij zijn tegen leerfabrieken maar streven naar kleinschaliger onderwijs gericht op individuele begeleiding en kwaliteit van onderwijs gekoppeld aan een beter salaris voor het personeel in het onderwijs.

Respect wil:

* Kleinere scholen in het basisonderwijs. (geen leerfabrieken)
* De school moet een veilige haven zijn in een dorps- of stadskern.
* Kwaliteit in het basis- en voortgezet onderwijs gaat bij onze plannen omhoog. 100% garantie van kennisoverdracht!
* Beter salaris voor het onderwijspersoneel.
* Investeren in vakkundige docenten, vakken voor de toekomst en betere studiemateriaal.