Defensie & NAVO

Er is veel te doen in de wereld en dit dwingt ons om defensie optimaal op sterkte te brengen. Het is een utopie te denken dat ons niets meer zou kunnen overkomen. Een land moet zich ten alle tijden kunnen verdedigen.

De bezuinigingen op defensie zijn desastreus geweest en wij zullen juist fors meer investeren om de NAVO norm van 2% bnp wel te halen.
Er is veel te doen in de wereld en dit dwingt ons om defensie optimaal op sterkte te brengen. Het is een utopie te denken dat ons niets meer zou kunnen overkomen.
Een land moet zich ten alle tijden kunnen verdedigen.

De mondiale situatie ook dichtbij Europa versterken onze mening dat een kleine defensie nadelig is, daarom zijn wij voor krachtige strijdkrachten.

Respect wil voor ons allemaal :
* Respect bezuinigt niet maar investeert fors in defensie.
* Respect prefereert een sterk beroepsleger.
* Respect is voorstander van herinvoering van de dienstplicht.
* Respect investeert in technologie en ICT voor defensie.

Extra investeren in:
* Goede wapenuitrusting voor de militairen. Modern materieel (drones) . Verbeteren/ vernieuwen tankeenheden.
* Respect investeert in goede begeleiding en na-begeleiding voor onze militairen na missies.
* Betere salarissen voor onze militairen
* Het AOW gat  moet gedicht worden voor het defensiepersoneel. Wij laten deze mensen niet aan hun lot over wij komen voor ze op!
* Missies kunnen als het aan ons ligt alleen maar doorgaan als onze militairen met het beste materieel en uitrusting worden gestuurd.
* Nederland neemt alleen deel aan Internationale missies als het ons belang dient.
* Er moet meer Marechaussee komen en daarvoor moet meer geld worden vrijgemaakt. De Marechaussee moet snel en effectief ingezet kunnen worden bij extra controles, bij dreiging of allerlei soorten calamiteiten bij de grens, havens of vliegvelden of ter ondersteuning van o.a. de politie.