5 manieren hoe u Respect kunt helpen:

  1. Verzamel in uw regio (= Kieskring) 30 steunverklaringen. Word Regiocoördinator vrijwilliger. Aanmelden: kieskring@respectnederland.nl
    Uw Gemeente valt in een Kieskring. Als Respect in uw Kieskring op de verkiezingslijst wil meedoen dan moeten er voor 31 januari a.s. 30 steunverklaringen in persoon worden ondertekend op het Gemeentehuis. Wij helpen u bij de administratie en de formaliteiten daarvan als u ons de gegevens van de 30 bekenden, familieleden of vrienden aanlevert.

2. Donatie/gift
Respect is in dit stadium afhankelijk van contributies en/of giften. Vóór 16 januari a.s. moet Respect bovendien een garantie som van € 11.250 storten bij de Kiesraad. Dit bedrag wordt teruggestort bij het behalen van 1 zetel (ca. 65.000 stemmen op 15 maart a.s.)

Uw gift, en die van uw (zakelijk) relaties is hard nodig en van harte welkom op NL92.INGB.0007.6703.85. Of stort via PayPal aan crowdfunding@respectnederland.nl

//www.respectnederland.nl/doneren/

3. Lid worden
Word lid van Respect Nederland ter introductie het eerste jaar voor € 30 (normaal € 60,00 per jaar)

4. Like ons op Facebook:
//www.facebook.com/RespectNederland/

5. Volg ons op Twitter:
//twitter.com/Respect__NL

Kieskringen

Er zijn in Nederland 19 Kieskringen. Om in zo veel mogelijk kieskringen op het verkiezingsformulier te staan zoeken wij naar Regiocoördinatoren die in de maand januari samen met ons gaan zorgen voor 30 steunbetuigingen voor Respect Nederland

Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen  zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van de partij aan de verkiezing ondersteunen. De verklaringen kunnen zij afleggen in het gemeentehuis. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 17 januari t/m 30 januari a.s.

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Aantal ondersteuningsverklaringen

Nederland telt 20 kieskringen. Bij de Tweede Kamerverkiezing moet een lijst worden ondersteund door ten minste 30 kiezers per kieskring. De twintigste kieskring (‘Bonaire’) vormt hierop een uitzondering. Gelet op het aantal kiesgerechtigden dat in het Caribische deel van Nederland woont, moet een kandidatenlijst in deze kieskring door minimaal 10 kiezers worden ondersteund. Wil een partij meedoen in alle kieskringen, dan moet ze dus in totaal 580 (19×30+10) ondersteuningsverklaringen overleggen.