Respect!Flevoland

Provinciale Staten Verkiezingen Flevoland op 20 maart 2019

Naar het verkiezingsprogramma van Respect!Flevoland

Wie op Respect! stemt…..

Wie op Respect! stemt bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten van Flevoland wil ándere prioriteiten in de provincie dan die de bestaande politieke partijen stellen en ándere keuzes dan die zij voor u en namens u maken bij de invulling van ons dagelijkse leven.

Respect! is ‘rechts met respect’. Aan de rechterkant van de VVD, links van de PVV. Niet extreem en niet elitair. Wij zijn er voor die Nederlanders die fatsoenlijk rechts zijn, die de Nederlandse normen, waarden en cultuur willen behouden en respecteren. Wij respecteren het milieu en de natuur maar niet ten koste van alles. Economische groei en voorspoed moet niet onmogelijk gemaakt worden door ‘de groene colonne’.

Wie op Respect! stemt voelt zich niet aangesproken door – of gehouden aan – politieke correctheid. Vindt u de VVD te slap of te politiek correct en/of de PVV te extreem? Dan bent u bij Respect! aan het juiste adres.

Want wie 20 maart a.s. op Respect! stemt heeft een mening en vindt dat die mening ook altijd gegeven mag worden, zoals anderen dat ook mogen. Stemmers op Respect! doen dat echter altijd op een respectvolle manier. Het niet mogen uiten van onze mening vinden wij een stap te ver; het is een beperking van onze vrijheid van meningsuiting die wij ongepast en ongewenst vinden. In ons land hebben wij het recht op een mening én het recht om die altijd te uiten. Of minderheidsgroeperingen – en daar bedoelen wij kleine groepen mensen mee – het daar nou mee eens zijn of niet. Helaas overschreeuwen in Nederland splintergroeperingen de zwijgende meerderheid en krijgen zij daarvoor in de (social) media een podium.

Respect! respecteert iedere geloofsovertuiging, tenzij aanhangers van een geloof langs ondemocratische weg in onze samenleving minderheidsstandpunten proberen op te leggen of af te dwingen. Wie op Respect! stemt doet dat dus niet (per definitie) vanuit een bepaalde geloofsovertuiging.

Het is de overtuiging van Respect! dat er in Nederland democratisch vastgestelde wetten zijn die voor iedereen in onze samenleving gelden. Wetten die bovendien strak gehandhaafd moeten worden en daar zijn toezichthouders met bevoegdheden en voldoende politie voor nodig. Het gedogen van onwetmatig gedrag leidt immers  tot chaos.

Flevoland verdient Respect!

Door de huidige politieke partijen in Flevoland worden dagelijks beslissingen genomen en prioriteiten gesteld. Prioriteiten die geld kosten dat vervolgens niet aan ándere belangrijker zaken kan worden uitgegeven. Prioriteiten en keuzes waarvan u steeds denkt: “Waarom wordt hier geld aan uitgegeven? Waarom is dit belangrijker dan basisvoorzieningen of faciliteiten en voorzieningen voor de inwoners van mijn stad of onze provincie?”.

Prioriteiten en keuzes zoals voor het prestigeproject Floriade, dat in onze provincie tientallen miljoenen gaat kosten. Geld dat volgens Respect! beter aan andere prioriteiten besteed had kunnen worden en waardoor de leefomgeving van ruim 400.000 Flevolanders beter, schoner en/of aangenamer had kunnen worden.

Ook dienen overheden de wet gelijk toe te passen voor alle Nederlanders maar óók voor hen die hier rechtsgeldig wachten op een verblijfsvergunning. Voor zover dat binnen de competentie van de Provincie valt zal daar streng op moeten worden toegezien. Tegen overlast door statushouders moet streng worden opgetreden.

Het programma van Respect!Flevoland concentreert zich vooral op werken en wonen in onze provincie, op de best mogelijke infrastructuur over land en door water, en op een respectvolle samenleving met oog voor elkaar en op een strakke handhaving van de geldende wetten.

Niet alles zal direct op het werkterrein van de provincie liggen. Soms betreft het Gemeentelijke bevoegdheden en dan weer landelijke bevoegdheden. Respect!Flevoland wil echter dat de provincie zich altijd krachtig uitspreekt naar die gemeenten en naar de landelijke overheid als de belangen van Flevoland in het geding zijn. Wij zullen opkomen voor onze inwoners en voor de belangen van de burgers van Flevoland. Flevoland verdient Respect!
Stem 20 maart 2019 op Respect!