Respect! doet mee aan de Provinciale Staten verkiezingen in Flevoland

Na de succesvolle deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Almere staan op 20 maart a.s. de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de deur. Respect! zal aan deze verkiezingen meedoen in de provincie Flevoland. En daar zijn wij trots op!

Het is onze ambitie om een landelijke politieke partij te worden waarbij wij op termijn meedoen in alle gemeenten en in alle provincies.

Dat is geen gemakkelijke doelstelling. Er moet, per gemeente of per provincie, aan veel procedurele en financiële voorwaarden worden voldaan en registratie voor deelname met de bijbehorende ondersteuningsverklaringen voor de kieslijsten vereist een minutieuze voorbereiding met veel deadlines. De wetgever heeft het ambitieuze Nederlanders met politieke plannen voorwaar niet gemakkelijk gemaakt.

Desalniettemin is Respect! er in geslaagd om met lijst 14 mee te doen aan de PS verkiezingen op 20 maart a.s.

Traditioneel is de opkomst voor de PS verkiezingen laag. En dat is uiterst jammer. Respect! wil graag iedereen die vier jaar geleden niet heeft gestemd oproepen om dat dit jaar wél te doen. Het wordt tijd dat de ‘zwijgende meerderheid’ zich laat horen. Er moeten ook in Flevoland ándere prioriteiten gesteld worden en daarnaast is het van belang dat er een tegengeluid gegeven wordt aan kleine groepen mensen in onze samenleving die de meerderheid overschreeuwen en waar – om redenen van de al door wijlen Pim Fortuyn verfoeide ‘politieke correctheid’ – niets tegen ondernomen wordt door de old-school politieke partijen.

Woont u in Flevoland en wilt u weten waar Respect! voor staat? klikt u dan hier: //respectnederland.nl/respectflevoland-programma/

Vraagt u zich af wie zich tot Respect! aangetrokken voelen kijkt u dan hier: //respectnederland.nl/flevoland/

Lid worden? Wilt u ons (financieel) steunen of heeft u politieke ambities in uw gemeente of provincie?

Stuurt u dan een email met uw gegevens naar secretariaat@respectnederland.nl