Respect Almere neemt deel aan Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Respect Nederland en Rene Eekhuis zullen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de krachten bundelen. Eekhuis, die met zijn Fractie Eekhuis al zitting heeft in de Almeerse Gemeenteraad, wordt de lijsttrekker voor Respect Almere.

Respect Nederland, met haar landelijke zetel in Zaltbommel, werd in december 2016, kort voor de Tweede Kamer Verkiezingen opgericht en Respect Zaltbommel werd daarmee de eerste lokale afdeling van Respect. “Onze doelstelling is om in Maart 2018 in een aantal gemeenten aan de Gemeenteraadsverkiezingen mee te doen”, aldus Respect Nederland Voorzitter Gerdwin Lammers. “Daarbij maken wij afspraken met lokale partijen die op dit moment al in de Gemeenteraden zitting hebben, maar die geen onderdeel uitmaken van een landelijke koepel. En uiteraard moeten de politieke koers en ambities aansluiten bij die van Respect. Dat is een eerste vereiste”.

“Het is tijd voor ándere prioriteiten voor een beter Almere”, vindt ook Rene Eekhuis. “Wij willen in ieder geval lagere gemeentelijke belastingen en wij willen ook – nu het nog kan – de Floriade 2022 een halt toeroepen. De ca. 95 miljoen die dát kost geven wij graag aan andere prioriteiten uit, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van onze stad”. Bovendien zullen wij met onze leden en met de kiezers op een andere manier communiceren en gebruik maken van de middelen en mogelijkheden van 2017. Lammers daarover: “Politici moeten volksvertegenwoordigers zijn; dat betekent dat ze de inwoners van een gemeente vertegenwoordigen en doen wat de meerderheid graag wil. Dát is de juiste volgorde. Niet de ambtenaren, de burgermeester of de politici zijn ‘de baas’, maar de inwoners. Het is net als in het bedrijfsleven; stel de prioriteiten die jouw klanten belangrijk vinden. De overheid moet dienstbaar zijn aan haar burgers en niet andersom”.

In zijn boek ‘De verweesde samenleving’ pleitte wijlen Pim Fortuyn al vurig voor ‘meer aandacht, liefde en Respect voor de kernnormen en -waarden van onze eigen cultuur’ en hij stelde in 2002 al vast dat er in 15 jaar niets was veranderd. “Wij zijn inmiddels wéér 15 jaar verder en er is na de moord op Fortuyn nog steeds niets veranderd in de maatschappij”, aldus Lammers. “De ‘oude politiek’ regeert nog steeds – en sinds de recente kabinetsformatie weer opnieuw én op dezelfde manier – en mist zowel landelijk als plaatselijk volledig de aansluiting met de samenleving. Daar moet nu echt verandering in komen”, vinden Lammers en Eekhuis.

Respect Almere neemt op zaterdag 11 november deel aan het verkiezingsdebat in Almere dat door //www.almeredezeweek.nl/ wordt georganiseerd.